Księgarnia
Usługi
Wydawnictwo
 

Powrót do str.gł.

 

poczta-e:
dom_wydawniczy@tchu.com.pl

 

 

DEMOKRACJA W XXI WIEKU

— red. prof. Maria Szyszkowska

 

Oddajemy do rąk Czytelników książkę napisaną w rezultacie przemyśleń inspirowanych dwiema ogólnopolskimi konferencjami. Pierwsza z nich - na temat „Koncepcje demokracji w polskiej filozofii prawa” - odbyła się w lipcu ubiegłego roku w nałęczowskiej „Ewelinie”. Druga o „Demokracji w XXI wieku na tle tradycyjnych teorii demokracji” została zorganizowana w Kuźnicy na Helu. Konferencje październikowe w „Gryfie”, w Kuźnicy, mają już swoją wieloletnią tradycję. Autorami niniejszej książki są przedstawiciele rozmaitych ośrodków akademickich. Autorów łączy przekonanie o wartości demokracji i trafności jej filozoficznoprawniczego ujęcia. Dostrzegając niedomagania i zasadnicze braki tego ustroju w polskiej rzeczywistości - koncentrują uwagę na tym, czym powinna być demokracja w XXI wieku. 

 

 

ISBN 978-83-89782-15-1, EAN 9788389782151

 

 

Format S6 (12,5x19,5cm), 408 stron, oprawa kartonowa, szyta, lakierowana, kremowy papier.

Cena (wraz z kosztem przesyłki) - 24,50 zł.

W sprawie przelewu proszę pisać: dom@tchu.com.pl

 

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa


________________________

 
 
 

powrót do str. wydawnictwa