Księgarnia
Usługi
Wydawnictwo
 

Powrót do str.gł.

 

poczta-e:
dom_wydawniczy@tchu.com.pl

 

 

EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W XXI WIEKU

— prof. St. Kunikowski i dr A. Krynieckia-Piotrak,

posłowie prof. Maria Szyszkowska

 

Edukacja oznacza wychowanie. Zazwyczaj odnoszone jest ono do dzieci i młodzieży, jednak proces ów odbywa się w sposób ciągły i trwa przez całe życie człowieka. W każdej chwili naszego życia dokonujemy wyborów. To zaś, jak będziemy ich dokonywać, jest efektem edukacji. Jednym z efektów edukacji człowieka powinna być odpowiedzialność za słowa i czyny. Często przywoływane słowa Jana Zamojskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, mimo upływu ponad czterystu lat nie tracą na aktualności. Odnosząc je zaś do obecnych czasów, można powiedzieć, iż takie będzie społeczeństwo, jaka jest edukacja, co zaś z kolei przełoży się na poziom rozwoju cywilizacyjnego całego kraju.

 

Wielopoziomowe kształtowanie świadomości jednostek powinno być podstawową troską procesów edukacyjnych, gdyż warunkuje treść, kierunek i metody ludzkich działań. Niezbędne jest też wyrabianie szacunku i życzliwości wobec odmiennych punktów widzenia. Edukacja w XXI wieku winna prowadzić do zrozumienia, że człowiek tolerancyjny dopuszcza nawet te poglądy i obyczaje, które w nim budzą sprzeciw, bo jest świadom własnych ograniczeń i tego, że jego własny światopogląd nieustannie ewoluuje, a więc nadrzędną jego racją jest zrozumienie, w tym zrozumienie własnych niedoskonałości i korzyści ze zrozumienia innych.

 

 

ISBN 978-83-89782-55-7, EAN 9788389782557

 

 

Format S6 (12,5x19,5cm), 360 stron, oprawa kartonowa, szyta, lakierowana, kremowy papier.

Cena (wraz z kosztem przesyłki) - 23,50 zł.

W sprawie przelewu proszę pisać: dom@tchu.com.pl

 

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa


________________________

 
 
 

powrót do str. wydawnictwa