Księgarnia
Usługi
Wydawnictwo
 

Powrót do str.gł.

 

poczta-e:
dom_wydawniczy@tchu.com.pl

 

Numer 11 Gnosis otwiera esej Macieja Wrześniowskiego o hermetyzmie starożytnym i renesansowym, Mariusz Dobkowski w Szkicu z liturgii katarskiej zastanawia się, czy sakrament consolamentum dawał zbawienie, Andrzej Milewski przedstawia nową pracę Właściwa katecheza chrześcijańska, czyli Klemensa Aleksandryjskiego pouczenia o człowieku gnostycznym, Jan Doktór w uszeregowanym alfabetycznie, słownikowym artykule Sabbataizm pisze o żydowskim mistyku i ,,mesjaszu” Sabbataju Cwi i sabbatajczykach, kolejny artykuł to rzecz ojca Sergiusza Bułgakowa Święty Graal. Próba dogmatycznej egzegezy wersetu z Ewangelii św. Jana 19,34, Marek Chlebuś rozważa przyszłe losy cywilizacji europejskiej w obszernej pracy News Deal, News Age. Jerzy Prokopiuk i Ludomir Duda komentują w szkicach Zdążyć przed apokalipsą, czyli jak uniknąć antropoentropii Marka Chlebusia oraz Alternatywa przemiany, Krzysztof Maurin daje wykład Mistyka - matematyka – magia, zaś Tanna Jakubowicz-Mount, Stare korzenie żywią nowe myślenie, czyli odrodzenie kultury naturalnej (wygłoszony w Klubie Gnosis), Krzysztof Gąsiorowski zamieszcza poezje Treny boże, a Lech Robakiewicz refleksje z tomiku Spis rzeczy, w dziale Książki stare i nowe Joanna Salamon odnosi się do pracy Jacka Sokolskiego Lipa, Chiron i labirynt. Numer kończy Kronika Gnosis, podsumowująca zdarzenia w Klubie, oraz inicjatywy z pismem związane.
 

 

Format B5, 152 strony. Cena (wraz z kosztem przesyłki) - 25 zł. Prosimy o przesłanie kwoty na nasz adres przekazem pocztowym. Na odwrocie prosimy napisać, co Państwo zamawiają.

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa.


 

powrót do str. wydawnictwa