FRAGMENTY KSIĄŻKI

O książce
Recenzje
Fragmenty
Zdjęcia: 1 | 2
Role i życiorys teatralny
Zamówienia

Powrót do str.gł.

Zamieszczamy dwa fragmenty książki Król Lear nie żyje - pochodzą z wyboru Autorki.

 

ROZDZIAŁ I

 

ROZDZIAŁ VII