O KSIĄŻCE - KRÓTKO
RECENZJE
FRAGMENTY KSIĄŻKI
ZDJĘCIA PIOTRA MITZNERA
ŻYCIORYS PIOTRA MITZNERA
ZAMÓWIENIA
 

oficjalna NOMINACJA
do Nagrody Literackiej Nike 2012

                 

powrót do str glównej tCHu