O książce
Recenzje
Fragmenty


Zamówienia

 

Powrót do str.gł.

 

SALOMONOWA PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI     (nowy przekład Bohdana Drozdowskiego)

 

Pieśń nad pieśniami niepokoi i zachwyca ludzi od tysiącleci. Kipi namiętnością nie powściąganą ani nie skrywaną. Miłość Mężczyzny i Kobiety to dar Boga, a autor — był nim król Salomon, któremu się Pieśń przypisuje, czy inny, współczesny mu twórca — oddał jej żar z niezrównaną siłą.

 

Wydaje się, że wszyscyśmy ją czytali, ale nie wszyscy umiemy ją przyjąć wprost — taką, jak została stworzona — jako szczere, nie liczące się z surowymi rygorami obyczaju, miłosne wyznanie, ogarniające wszystkie rejestry doznań i uczuć ludzkich.

 

Pieśń nad pieśniami — licząca sobie lat ponad dwa tysiące – przez cały ten czas obecna w kulturze, budząca namiętne spory interpretacyjne, będąca natchnieniem władców i poetów – jest być może poetyckim owocem jednej miłosnej nocy pod gołym niebem, a może wielu strawionych w tęsknocie, pożądaniu i uniesieniu pod wpływem tego daru Boga.

 

Tekst Pieśni jest ilustrowany zmysłowymi obrazami Gustava Klimta (wielkiego twórcy wiedeńskiej secesji), harmonijnie współbrzmiącymi z przepełnionym erotyzmem przekładem Bohdana Drozdowskiego.

 

------------------ n a k ł a d   k s i ą ż k i   z o s t a ł  w y c z e r p a n y -------------------------------------------------------

Format A6, 56 stron, 18 pełnostronicowych reprodukcji w tekście, papier kredowy, kolor. Oprawa twarda.

Cena (wraz z kosztem przesyłki) -- 29 zł 90 gr. Prosimy o przesłanie kwoty na nasz adres przekazem pocztowym. Na odwrocie prosimy napisać, że tę książkę, Państwo zamawiają.

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa


________________________

 
 
 

powrót do str. wydawnictwa