O książce
Wstęp
Recenzje

Fragmenty
Ilustracje

Zamówienia

Powrót do str.gł.

 

LEKSYKON SYMBOLI
— opracowany przez niemieckie wydawnictwo naukowe HERDER

Przekład – Jerzy Prokopiuk

 

------------------ n a k ł a d   k s i ą ż k i   z o s t a ł  w y c z e r p a n y  -------------------------------------------------------

 

W Leksykonie prezentuje przegląd bogactwa ludzkiego myślenia symbolicznego. Chcemy by ta niewielka książka, ofiarująca znaczny zasób informacji o symbolach z różnych kręgów kulturowych, pobudziła wyobraźnię, chęć nawiązania indywidualnej więzi z nimi — jako siecią węzłów rekonstruujących świat, przyczyniła się, byśmy nie tylko bardziej świadomie przyjmowali strumień obrazów, płynących ku nam, ale podjęli wysiłek odbudowy zanikającego w naszej kulturze twórczego myślenia obrazowego. Poprzez okno symbolu możemy bowiem uzyskać dostęp do bardziej złożonej i pełniejszej rzeczywistości oraz przedsmak odpowiedzi na pytanie: Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy?
Słownik zawierający ponad 1.200 haseł i ponad 500 ilustracji pochodzi z wysoko cenionej serii leksykonów niemieckiego naukowego wydawnictwa Herder.

 

Leksykon symboli. 368 stron, format 110x175mm.
ISBN 978-83-89782-30-4, EAN 9788389782304

 

------------------ n a k ł a d   k s i ą ż k i   z o s t a ł  w y c z e r p a n y  -------------------------------------------------------

Cena (wraz z kosztem przesyłki) -- 24 zł 90 gr. Prosimy o przesłanie kwoty na nasz adres przekazem pocztowym. Na odwrocie prosimy napisać, że tę właśnie książkę Państwo zamawiają.

Adres: tCHu, ul. Freta 3 m.3, 00-227 Warszawa

W sprawie przelewu, prosimy pisać na adres: dom@tchu.com.pl


________________________

 
 
 

powrót do str. głównej ksiazki